Hoàn công nhà ở cần những thủ tục gì?

HOÀN CÔNG NHÀ CÓ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU: 

Hoàn công là thủ đăng ký sau khi xin phép xây dựng và thực hiện xây dựng . Đây là một thủ tục phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Thủ tục hoàn công nhà đất tại các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh gận như được quy định như nhau.

hoàn công nhà

Trình tự thủ tục thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền gồm các bước sau:

 Bước 1:Thực hiện thủ tục đo đạc bản vễ hiện trạng nhà đất cần hoàn công.

            Hồ sơ cơ bản gồm các loại giấy tờ sau:

            –          Bản vẽ photo sao y phép xây dựng và bản vẽ cấp phép xây dựng ( 01 bản)

            –          Bản photo sô y Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ);

            –          03 bản chính đo đạc hiện trạng nhà đất cần hoàn công ;

Sau đó nộp vào UBND Quận/Huyện cho CN văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu nội nghiệp bản vẽ trong thời gian 5 ngày đến 15 ngày làm việc, UBND Quận/Huyện sẽ trả kết quả hồ sơ bản vẽ lại.

bản vẽ xây dựng

 Bước 2: Nộp hồ sơ bản vẽ đo đạc nhà và đất hoàn công nhà tại UBND Phường/xã .

            Hồ sơ khai thuế cơ bản gồm các loại giấy tờ:

            –          Hóa đơn VAT về nhân công của thầu xây dựng xuất khi nhận thi công căn nhà cần hoàn công;

            –          Bản vẽ đo đạc đã nội nghiệp ( 03 bản chính) ;

            –          Đơn xin cấp số nhà ( đối với trường hợp chưa có số nhà);

            –          Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất cần hoàn công;

            –          Bản chính và bản sao giấy phép xây dựng và bản vẽ cấp phép xây dựng;

            –          Đơn xin hoàn công theo mẫu ( 02 đơn).

Sau khi nhận được UBND Phường/xã tiếp nhận và xác mình địa hiện trang của bản vẽ đo đạc đúng theo bản vẽ sẽ đóng dấu vào bản vẽ đo đạc trên và nhận lại hồ sơ để tiến hành thủ tục tiếp theo tại UBND huyện/Quận .

Thời gian nhận kết quả và hoàn thành thủ tục khai trình và xác minh ở UBND Phường/xã từ 7 ngày đến 15 ngày làm việc.

Xin phép xây dựng

Bước 3: Nộp hồ sơ hoàn công nhà tại UBND Quận/Huyện cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện.

          Thành phần hồ sơ cơ bản gồm:

          –          Bản vẽ đo đạc đã xác nhận và đóng dấu của UBND Phường/xã ( 03 bản chính);

          –          Quyết định cấp số nhà của UBND Quận/Huyện cho căn nhà hoàn công trên;

          –          Bản chính + 2 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất cần hoàn công.

          –          Bản chính và bản sao giấy phép xây dựng và bản vẽ cấp phép xây dựng

          –          Đơn xin hoàn công đã xác nhận của UBND Phường/xã ( 02 bản chính đơn)

Đến thời hạn theo phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến UBND Quận/huyện để nhận kết quả và chuyển thủ tục qua chi cục thuế để ra tờ thuế môn bài cho căn nhà và thửa đất cần hoàn công

Thời gian nhận lại hồ sơ từ bên chi cục thuế là từ 3 đến 7 ngày làm việc

Sau khi nhận được hồ sơ từ chi cục thuế: Nộp lại hồ sơ tại UBND Quận/Huyện cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện .Lúc này chờ ngày cấp giấy chứng quyền sử dụng đât và tài sản gắn liền với đất thời gian là 1 tháng.

hoàn công nhà.

===> THỜI GIAN HOÀN CÔNG CHO CAC QUY TRÌNH NHƯ TRÊN MẤT 3 THÁNG ĐẾN 4 THÁNG

Thông tin liên hệ và tư vấn hỗ trợ : 0901 01 97 76

Các bạn có thể tham khảo website: https://nhadatdayroi.com tại mục tư vấn pháp lý

Xin phép xây dựng, tư vấn mua bán nhà đất, xây dựng và kiến trúc

 

This Post Has 2 Comments

Trả lời