Quy định hợp thức hoá nhà đất như thế nào?

Các quy trình hợp thức hoá nhà đất được quy định và được hiểu như sau:

Quy định hơp thức hóa

 

1/ Với giấy chứng nhận chưa có gi nhận về nhà, nhưng đủ điều kiện về nguồn gốc nhà được xây dựng trước ngày 1/7/2004 và có ghi nhận trong bản đồ địa chính (TL 2004 hoặc trước 2004), vị trí thửa đất phù hợp quy hoạch về đất ở Tại Nông Thôn (ONT) hoặc đất ở Tại Đô Thị (ODT) thì được xem xét hợp thức hoá lên đất ở gồm phần đât + phần nhà

2/ Trường hợp thứ hai đủ điều kiện để hợp thức hoá khi nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận, nhưng hiện trạng nhà và đất của người sử dụng và kê khai có trước ngày 1/7/2004, vị trí đất và nhà phù hợp với quy hoạch về đất ở (ONT) hoặc (ODT) thi người sử dụng đất kê khai để thực hiện thủ tục hợp thức hoá.

3/ Trường hợp thứ ba đủ điều kiện hợp thức hoá, khi giấy chứng nhận cấp trước năm 1993, hiện trạng có nhà thì được hợp thức hoá hoàn toàn miễn phí lên đất ở và có công nhận phần nhà, trường hợp này không cần xét quy hoạch

4/ Các trường hợp về đất ở (ONT) hoặc (ODT) nhà được xây dựng không phép có trước ngày 1/7/2004 được hợp thức hoá phần nhà vào giấy chứng nhận.

5/ Tất cả các trường hợp để được xem xét hợp thức hoá phải đáp ứng điều kiện phải có đường dân sinh ( ghi nhận trong bản đồ địa chính) vào đến thửa đất hay thửa đất tiếp xúc với đường dân sinh mới đủ điều kiện của quy định hợp thức hoá nhà đất ( có cả lối đi bằng đường thuỷ )

– Quý khách hãy an tâm nhấc máy lên gọi đến hotline 0901019776  hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hoặc tham khảo thêm các website: https://vanphongluatnhadat.com hay https://nhadatdayroi.com 

– Chúng tôi nhận làm ở các quận huyện tại TPHCM. và các tỉnh.

Trả lời